top of page

זיהוי אוטומטי ואיגוד

מאפיינים

  • הפרד חרקים באופן אוטומטי

  • סווגו באמצעות אינטליגנציה מלאכותית את המין הנפוץ

  • הכנס אוטומטית את החרקים לבקבוקונים לפי מינים לבדיקות וירוסים

  • ספק מעקב לכל בקבוקון, מראה תמונות של כל אחד מהיתושים שהונחו בבקבוקון

  • כלי שיתוף פעולה, שיתוף תמונות לכודות ברזולוציה גבוהה של צוותי מעבדה או מחוץ למעבדה

  • סנכרן עם המתקן GIS ונתונים כדי לספק מידע מעודכן רציף על נתונים שנאספו

אתגרי תוכניות מעקב

סנציו ראה את האתגרים שעומדים בפני המעבדות בעת מעקב אחר יתושים. הנחת יתושים בתוך בקבוקונים כדי לבדוק אותם עבור וירוסים, וסיווג לפני כן, לוקח לצוותים ימים שלמים, שניתן לתמוך בהם ולבצע אופטימיזציה רבה באמצעות עיבוד ראייה בעל רזולוציה גבוהה יחד עם רובוטיקה

מעוניין ?

Thanks! Message sent.

bottom of page